Інформація для акціонерів


Офіційні публікації

2023
Звіт про аудит 31.12.2023
Структура власності ПрАТ «Біо медскло» станом на 31.12.2023 31.12.2023
Структура власності ПрАТ «Біо мед скло» станом на 31.12.2023 з ЕЦП 31.12.2023
Протокол до Структури власності з ЕЦП 31.12.2023
Інформація щодо осіб на схематичному зображенні структури власності 31.12.2023
Інформація щодо осіб на схематичному зображенні структури власності з ЕЦП 31.12.2023
Протокол до Інформації щодо осіб на схематичному зображенні структури власності 31.12.2023
2022
Звіт про аудит 31.12.2022
2021
Звіт про аудит 31.12.2021
2020
Звіт про аудит 31.12.2020
2019
Інформація про структуру власності приватного акціонерного товариства "Біо мед скло" Електронний документ із накладенням ЕЦП 10.04.2019
Інформація про структуру власності приватного акціонерного товариства "Біо мед скло" Документ для ознайомлення 10.04.2019
Інформація про рішення розмістити цінні папери на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу - Документ для перегляду 28.03.2019
Інформація про рішення розмістити цінні папери на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу - Електронний документ з ЕЦП 28.03.2019
2018 рік
Повідомлення про виникнення особливої інформації 5 22.12.2018
Повідомлення про виникнення особливої інформації 4 05.10.2018
Повідомлення про виникнення особливої інформації 3 24.09.2018
Громадська безповоротна вимога придбати акції всіх акціонерів ПАТ "Біо мед скло" 18.09.2018
Повідомлення про набуття права власності 15.08.2018
Повідомлення про виникнення особливої інформації 2 16.08.2018
Повідомлення про суттєві події 16.05.2018
Протокол №32 03.05.2018
Повідомлення про виникнення особливої інформації 1 26.04.2018
Річний звіт компанії за 2017 рік 26.04.2018
Інформація про загальну кількість акцій та акцій, що мають право голосу 23.04.2018
Інформація, що стосується випуску та голосування акцій, дозволених державою, на дату складання списку осіб, повідомляється про проведення зборів 23.03.2018
Перелік документів, які повинен дати акціонер представник акціонера для його участі у зборах акціонерів 23.03.2018
Проекти рішень, що стосуються питань, включених для голосування 23.03.2018
2017 рік
Особлива інформація про компанію 7 13.11.2017
Протокол №31 13.09.2017
Протокол результатів голосування на зборах акціонерів 13.09.2017
Повідомлення про виникнення особливої інформації 6 07.09.2017
Повідомлення про виникнення особливої інформації 5 04.09.2017
Повідомлення про виникнення особливої інформації 4 15.05.2017
Протокол №30 26.04.2017
Протокол результатів голосування на зборах акціонерів 26.04.2017
Повідомлення про виникнення особливої інформації 3 25.04.2017
Повідомлення про виникнення особливої інформації 2 25.04.2017
Повідомлення про виникнення особливої інформації 1 27.01.2017
2016 рік
Річний звіт компанії за 2016 рік 25.04.2017
Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік 25.04.2017
Звіт про власний капітал 2016 року 25.04.2017
Звіт про фінансові результати за 2016 рік 25.04.2017
Баланс 2016 року 25.04.2017
Повідомлення про виникнення особливої інформації 2 28.12.2016
Повідомлення про виникнення особливої інформації 1 27.04.2016
Річний звіт компанії за 2015 рік 27.04.2016
Протокол №29 27.04.2016
Протокол результатів голосування на зборах акціонерів 27.04.2016
Висновок ревізійної комісії 27.04.2016
2015 рік
Примітки до річної фінансової звітності 27.04.2016
Звіт про власний капітал 2015 року 27.04.2016
Звіт про аудит 27.04.2016
Баланс 27.04.2016
Звіт про фінансові результати 27.04.2016
Звіт про рух грошових коштів 27.04.2016
Повідомлення про виникнення особливої інформації 3 20.05.2015
Повідомлення про виникнення особливої інформації 2
Повідомлення про виникнення особливої інформації 1
2014 рік
Звіт про власний капітал 2014 року 27.04.2016
Протокол №28 08.05.2015
Висновок ревізійної комісії 08.05.2015
Звіт про аудит 08.05.2015
Річний звіт компанії 29.04.2015
Повідомлення про виникнення особливої інформації 1
Повідомлення про виникнення особливої інформації 2
Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
Примітки до річної фінансової звітності
2013 рік
Протокол №27
Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
Примітки до річної фінансової звітності
Річний звіт компанії
Висновок ревізійної комісії
Звіт про аудит
2012 рік
Протокол №26
Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
Примітки до річної фінансової звітності
Висновок ревізійної комісії 1
Висновок ревізійної комісії 2
Річний звіт компанії
Повідомлення про виникнення особливої інформації 1
Повідомлення про виникнення особливої інформації 2
Повідомлення про виникнення особливої інформації 3
2011 рік
Протокол №25
Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
Примітки до річної фінансової звітності
Висновок ревізійної комісії
Звіт про аудит
Особлива інформація про компанію
Річний звіт компанії
2010 рік
Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
Примітки до річної фінансової звітності
Висновок ревізійної комісії
Звіт про аудит
Особлива інформація про компанію
Річний звіт компанії
Діючи актуальні Статутні документи
Статут 16.05.2018
Регламент Загальних зборів акціонерів 16.05.2018
Положення про Наглядову раду 16.05.2018
Кодекс корпоративного управління 15.05.2017
Положення про Правління 15.05.2017
Положення про Ревізійну комісію 15.05.2017
Регламенти інформаційної політики 15.05.2017
Статутні документи
Статут 15.05.2017
Регламент загальних зборів акціонерів 15.05.2017
Положення про Наглядову раду 15.05.2017
Статут 10.05.2016
Регламент Загальних зборів акціонерів 27.04.2016
Регламенти інформаційної політики 27.04.2016
Положення про Наглядову раду 27.04.2016
Положення про Правління 27.04.2016
Статут 08.05.2015
Кодекс корпоративного управління 08.05.2015
Регламент загальних зборів акціонерів 08.05.2015
Положення про Наглядову раду 08.05.2015
Положення про Правління 08.05.2015
Положення про Ревізійну комісію 08.05.2015
Регламенти інформаційної політики 08.05.2015
Свідоцтво про реєстрацію
Свідоцтво про випуск акцій
Загальні збори акціонерів
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій 24.04.2018
Повідомлення про скликання - 2018 рік 23.03.2018
Повідомлення про скликання Позачергових загальних зборів - 2017 04.08.2017
Рішення про приватне розміщення акцій 04.08.2017
Повідомлення про скликання - 2017 рік 16.03.2017
Повідомлення про внесення змін до Порядку денного - 2016
Повідомлення про скликання - 2016 рік
Повідомлення про скликання - 2014 рік
Повідомлення про скликання - 2014 рік
Повідомлення про скликання - 2013 рік
Повідомлення про скликання - 2012 рік
Повідомлення про скликання - 2011 рік
Повідомлення про скликання - 2010 рік
Протокол №24
Проспект емісії акцій